XƯỚNG HỌA THƠ THƠ MAI THẢO – LONG AN

Ảnh đại diện của Nguyễn Thảo, Hình ảnh có thể có: Nguyễn Thảo, ảnh tự sướng và ảnh cận cảnh
GIẾNG YÊU
(Thơ vui)

Giếng của nhà ai chắc biếng dùng
Quanh bờ rêu cỏ mọc lung tung
Chàng lươn ngọ ngoạy mong chui rúc
Lão rắn ngọ ngoe muốn vẫy vùng
Nước của thiên phù eo óc mạch
Bùn do địa phú nhoét nhoe thùng
Lâu ngày chủ giữ không cho múc
Ối bác nằm mơ nghĩ phát khùng!!!
Mai Thảo

————————

Bài họa của Đỗ Đức Ân:

Ảnh đại diện của Đỗ Đức Ân, Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

SONG THANH

Xưa kia giếng đó cả làng dùng
Cỏ chẳng mùa nào bám tứ tung
Chú lóc to đen vào đoạt vụng
Con măng mập trắng đến nằm vùng
Người rằng phải thả trong bông súng
Kẻ bảo trồng ngoài mấy gốc sung
Những lão cao niên giờ ngại đụng
Trai tơ vẫn khoái có gì khùng.
Đỗ Đức Ân
————————

Bài họa của Quang Chính:
Hình ảnh có thể có: 1 người

ĐÀO TIÊN

Đào tiên chín mọng vẫn chưa dùng(?)
Hương thoảng ong vờn lượn tứ tung
Mấy chú chim sâu mong đến ngọn
Vài con chuột nhắt muốn thăm vùng
Cành cao đâu dễ hoa rơi áo?
Thân thẳng đừng mơ quả rớt thùng!
Quân tử không mau về hái lượm
Chờ lâu cô chủ sẽ điên khùng.
Nguyễn Quang Chính
————————

Bài họa của Võ Hùng:

Ảnh đại diện của Võ Hùng, Hình ảnh có thể có: 1 người, ảnh tự sướng và ảnh cận cảnh

PHÍ CỦA

Ai xem cũng nói chủ nhà khùng
Giếng quý mà sao chẳng biết dùng
Dưới đáy lười thông bùn nhớp nháp
Trên bờ nhác phạt cỏ lung tung
Nhiều anh vẫn muốn về vui vẻ
Khối lão còn mơ đến vẫy vùng
Nguyễn Thảo mà ừ đây tớ cũng…
Xin về sửa lại để mình chung.
Võ Hùng
————————

Bài họa của Liên Bùi:
Ảnh đại diện của Lien Bui, Hình ảnh có thể có: 2 người

GIẾNG HOANG

Từ lâu giếng cạn chẳng khơi dùng
Đám cỏ lâu ngày mọc tứ tung
Bởi chỗ sâu dày vang giọng ếch
Còn đâu nước để cá bơi vùng
Buồn thay thiếu kẻ đào khơi mạch
Não ruột thừng đâu đứt khỏi thùng
Trách kẻ vô tâm đà nhãng ý
Ham vui cảnh lạ rõ điên khùng.
Liên Bùi
————————

Bài họa của Nguyễn Đình Khảo:

Hình ảnh có thể có: Nguyễn Đình Khảo, đang đứng và ngoài trời

GIẾNG NGỌC

Vườn quê giếng Ngọc chẳng năng dùng
Rậm rạm quanh bờ cỏ xổ tung
Vành vạnh tâm tròn in một cõi
Xinh xinh đáy lõm khắc hai vùng
Muốn dong gầu bạc e trăng giận
Thích thả dây tơ sợ nguyệt khùng
Lữ khách dùng dằng chân lạc bước
Mơ ngày được tắm nước đôi thùng.
Nguyễn Đình Khảo
————————

Hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời