THÔNG BÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG VIỆC CẦN LÀM TRONG NĂM 2021

VIỆN NGHIÊN CỨU BẢO TỒN &                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHAT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM                                                  =======&=======

           —————————–

Số: 14 /TB-HTĐ                                                                        Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

Về công tác Hội

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG VIỆC CẦN LÀM TRONG NĂM 2021

 

Kính gửi : – Ban Chấp hành Hội Thơ Đường luật tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nam Định và Hội cơ sở trong cả nước

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch covid-19 nên hơn một năm qua Hội không tổ chức được các Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 15 tại Hà Tĩnh, lần thứ 16 tại Thái Nguyên, các hội thảo khoa học và hội nghị toàn quốc lần thứ nhất (BCH mở rộng) đến nay cũng chưa triển khai được.

Trong tình trạng chung đó, phần nhiều các Hội cơ sở gặp khó khăn về tổ chức sinh hoạt, vận động sáng tác, thu nộp hội phí,v.v… Trong khi chưa quyết nghị chương trình công tác toàn khóa, Ban Thường vụ Hội xin thông báo một số tình hình và hướng dẫn công tác như sau:

I. VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH NĂM 2020:

A. Những công việc đã thực hiện:

1. Năm 2020 tiến hành thành công Đại hội lần thứ III (sau 9 năm) trong điều kiện dịch covid-19 giai đoạn 1 được khống chế. Đại hội thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), báo cáo tổng kết 9 năm, ra nghị quyết và bầu BCH với 21 thành viên,v.v…

2. Chấn chỉnh, củng cố một bước về tổ chức, phân công nhiệm vụ các Ủy viên BCH, thành lập Ban Kiểm tra, Ban biên tập, Ban Tổ chức- Hội viên, Ban Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Hội. Đồng thời. Ban Chấp hành Hội ban hành các Quy chế tổ chức và hoạt động cụ thể hóa Điều lệ khoá III, phổ biến, hướng dẫn một số công tác,v.v…

3.Tiến hành khảo sát về tổ chức, hội viên, tài chính của Hội, phát hiện một nhóm cán bộ năm 2019 lợi dụng khi bà Kim Tuyên ốm, rồi qua đời, cố ý làm sai, có hành vi biển thủ, tham ô. Sau 14 cuộc làm việc, kiểm tra ông Nguyễn Đức Hùng (Phó chủ tịch thường trực khóa II) và thủ quỹ Nguyễn Thị Thu Hồng phải thừa nhận nhiều khoản gian lận, nhận tiền của rất nhiều Hội cơ sở gửi về để ngoài sổ sách, không nộp vào quỹ. Từ tháng 3 đến tháng 5/2020 hai người buộc phải nộp 88.238.000 đồng (ông Hùng 66.000.000 đồng, bà Thu Hồng 22.238,000 đồng), theo các biên bản làm việc, hiện nay ông Hùng còn chiếm dụng 28.500.000 đồng, bà Hồng còn 12.800.000 đồng dây dưa chưa chịu nộp. Do vi phạm nghiêm trọng Điều lệ và tham ô nên tại hội nghị BCH (mở rộng) ngày 9/6/2020 đã quyết định kỉ luật cảnh cáo, cách chức các chức danh của ông Nguyễn Đức Hùng.

Cũng qua khảo sát, phát hiện ra việc ông Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên BCH cùng ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch thường trực (khóa II) tự thành lập Quỹ An Thiện Đường, lập riêng tài khoản, tự thu, chi không thông qua Hội.Theo báo cáo của ông Nguyễn Đức Hùng, Quỹ thu được hàng trăm triệu đồng (trong 5 năm), đã tự chấm dứt hoạt động từ ngày 01/12/2020 sau khi trốn quyết toán.

4. Về xuất bản: Xuất bản, phát hành Tập XV Thơ Đường luật Việt Nam (tháng 3/2020), cuốn “Cuộc chiến mang tầm thời đại” (chống covid-19), tập thơ “Thi phẩm 90 nữ thi nhân” (tháng 10/2020) và các Tập chuyên san 19, 20, 21, 22,23. Ngoài ra, sau đại hội III Hội phát hành cuốn cẩm nang “Điều lệ và các Quy chế hoạt động”. Các ấn phẩm đều mang nội dung phong phú, lành mạnh, hình thức được cải tiến, chuyên san tăng lượng phát hành.

5. Nhiều Hội cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kì, kỉ niệm 15 năm thành lập, tổng kết năm 2019 và 2020, giao lưu, ra mắt tác phẩm, hội thảo như: Phú Yên, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh), Phú Thọ, Chương Mỹ, Hoài Đức, Hàn Thuyên (Hà Nội),Yên Bái, Hậu Lộc (Thanh Hóa), Từ Sơn, Lương Tài (Bắc Ninh), Lục Đầu Giang (Hải Dương),Thái Nguyên, Hồng Sơn (Hà Tĩnh), Hồng Lam (Nghệ An), Hà Nam,Vũng Tàu,Sông Thương, Tân Yên (Bắc Giang),v.v…

6. Thành lập mới 3 số Hội cơ sở: Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), Lương Tài (Bắc Ninh), tỉnh Hòa Bình với khoảng 100 hội viên.

7. Ngày 25/10/2020 BCH ra lời kêu gọi, phát động quyên góp ủng hộ hội viên ở miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt. Nhiều Hội cơ sở, hội viên, nhà hảo tâm đã ủng hộ được 32,5 triệu đồng, tiêu biểu là Hội TĐL Thanh Hóa (5,62 triệu đồng), Chi hội Đà Nẵng (4 triệu đồng),v.v… Hội đã gửi hỗ trợ cho 24 gia đình hội viên đợt 1 với số tiền 26,2 triệu đồng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên.

8. Về thi đua-khen thưởng: Theo đề nghị của BCH các Hội cơ sở, Ban Thường vụ đề nghị được Viện Nghiên cứu Bảo tồn & Phát huy Văn hóa Dân tộc quyết định tặng 42  Bằng khen (22 tập thể, 40 cá nhân), BCH Hội quyết định tặng 106 Giấy khen (cho 06 tập thể, 100 cá nhân).

B. Những hạn chế, thiếu sót:

1. Nhiều Hội cơ sở không (hoặc ít) sinh hoạt định kì, không vận động hội viên sáng tác tham gia tập 15, tập 16 Thơ Đường luật Việt Nam, không cung cấp thông tin cho trang điện tử, chuyên san hàng quý, không thu, nộp hội phí, còn nợ tiền mua các ấn phẩm (Tập 15 Thơ Đường luật Việt Nam, các chuyên san),v.v…

2. Nhiều Hội cơ sở chưa tiến hành đại hội nhiệm kì, không tổ chức tổng kết năm, không gửi báo cáo tổng kết năm 2020 về Hội để tổng hợp. Sau đại hội nhiều nơi chưa nộp danh sách cán bộ, hội viên mặc dù BCH Hội có thông báo yêu cầu.

3. Một số Hội cơ sở số hội viên còn ít, nhiều người già yếu nên hầu như không hoạt động hoặc hoạt động yếu ớt xin phép giải thể như Đông Triều (Quảng Ninh), Hoằng Hóa (Thanh Hóa), hoặc xin sáp nhập như Hoài Đức-Đan Phượng, có nơi không hoạt động như Xuyên Mộc. Riêng chi hội Đức Thọ (Hà Tĩnh) do bị ông Nguyễn Đức Hùng (mập mờ danh nghĩa Phó chủ tịch thường trực) kích động, tự ý giải thể,v.v…Một số nơi khác bị tác động tiêu cực của 2 Ủy viên BCH khóa II (Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Đức Thọ) do vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, biển thủ tham ô quỹ Hội (một người thoái thác viện lí do sức khỏe vội vã xin nghỉ, một người bị kỉ luật) thành lập đơn vị riêng kích động, lôi kéo, vận động gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ. Về việc này Ban Thường vụ đã có kết luận và thông báo đên Hội cơ sở.

4. Nghị quyết Đại hội III chủ trương áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động (thực hiện 4.0) nhất là đối với quy trình gửi bài, biên tập, thông báo văn bản hành chính,sử dụng Trang tin điện tử,v.v…, nhiều nơi thực hiện tốt nhưng cũng gần 50% Hội cơ sở còn lúng túng, thiếu chuyên nghiệp hoặc không triển khai nên hạn chế, không cập nhật được tình hình, không đồng bộ trong hoạt động.

5. Có 2 Hội cơ sở do cán bộ hiểu lầm lẫn nhau hoặc bất đồng quan điểm về tổ chức, sáng tác, biên tập, về tài chính dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, mất đoàn kết, BCH, Ban Kiểm tra của Hội phảỉ vào cuộc kiểm tra, xem xét, giải quyết. Hiện đã có chuyển biến, cơ bản ổn định, đẩy mạnh hoạt động hơn.

II.MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2021:

1. Về tổ chức,sinh hoạt: Hội cơ sở tranh thủ thời điểm dịch covid-19 ở các địa phương được kiểm soát, khống chế, tổ chức họp mặt, sinh hoạt, phổ biến Điều lệ năm 2020, quy chế, Nghị quyết Đại hội (trong cuốn cẩm nang), tổng kết năm, phát động thi đua, vận động sáng tác, thu hội phí, thu tiền mua các ấn phẩm,v.v…

Nơi nào đã hết nhiệm kì (3 năm) thì tiến hành đại hội nhiệm kì 5 năm theo Điều lệ năm 2020.

2. Về tài chính:

a. Nộp hội phí, chân quỹ năm 2020, 2021, tiền mua Thơ Đường luật Việt Nam (Tập 16), các chuyên san 18,19, 20, 21, 22, 23 (nếu chưa nộp). Một số nơi chưa nộp (hoặc nộp chưa đủ) hội phí, tiền in sách (tập 15 năm 2019), hội phí năm 2019, tập thơ Đường về Hà Tĩnh,v.v… yêu cầu nộp đủ về Hội.

b. Sau khi nhận tập XVI Thơ Đường luật Việt Nam yêu cầu khẩn trương thu, nộp tiền in về cho Hội.

c. Mọi khoản tiền nghĩa vụ và tiền tài trợ (nếu có), gửi về Tài khoản: 17757431945 Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Chi nhánh Hà Nội. Để tiện theo dõi, quyết toán, đề nghị Hội cơ sở khi chuyển khoản tại ngân hàng hoặc Bưu điện cần ghi rõ tên Hội cơ sở, tổng số tiềnvà tiền hội phí, tiền in sách, các chuyên san,v.v…số tiền từng loại bao nhiêu?

3. Phát động sáng tác, tham gia Tập XVII Thơ Đường luật Việt Nam (2022) như mọi năm. Hội cơ sở tập hợp tác giả, tác phẩm, biên tập trước, sử dụng công nghệ thông tin ghép ảnh vào phần trích ngang và bài của tác giả, tạo thành một file chung gửi về Ban biên tập của Hội.Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm ngày 30/10/2021.

4. Đối với chuyên san (hàng quý): Hội cơ sở phát động sáng tác, tập hợp, biên tập tạo thành file gửi về Ban biên tập (email: loc nguyen43@gmail.com). Chuyên san sẽ lần lượt giới thiệu về các Hội cơ sở ở trang bìa để quảng bá. Theo Nghi quyết Đai hội III, việc xuất bản chuyên san sẽ phát hành về 100% Hội sơ sở, trước hết tất cả các Ủy viên BCH, Ban Chủ nhiện CLB (Hội cơ sở) mua 1 cuốn thường xuyên (mỗi năm 4 tập) để nghiên cứu, học tập, quảng bá và mỗi Hội cơ sở tiếp nhận ít nhất 5 cuốn.

5. Phát hành cuốn “Giai phẩm 90 nữ thi nhân”: Nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020 – 20/10/2020) Hội xuất bản cuốn “Giai phẩm 90 nữ thi nhân”. Ngoài số lượng phát hành theo yêu cầu, Hội in thêm 150 cuốn nhẳm biếu, tặng và dự kiến tổ chức lễ ra mắt cuốn sách này vào dịp 20/10/2020 hoặc 8/3/2021 nhưng do dịch covid-19 nên không tổ chức được. Nay, Hội phát động Hội cơ sở, hội viên và tác giả tham gia “giải cứu”, mua ấn phẩm này. Tập thể, cá nhân mua (80.000 đồng/cuốn) đăng kí với Văn phòng Hội: Bà Bùi Ngọc Hà (ĐT: 0813576868 hoặc hộp thư điện tử: buingocha1008@gmail.com), gửi tiền về tài khoản của Hội.

6. Vấn đề làm thẻ, phát thẻ hội viên (đợt 2): Năm 2017-2018 ông Nguyễn Đức Hùng đã làm 2.300 thẻ hội viên với số tiền hơn 40.000 triệu đồng, đã phát hết (theo báo cáo của ông Hùng). Tuy nhiên, đến nay một số chi hội, nhiều hội viên vẫn chưa có thẻ.

Để phát thẻ (đợt 2 nhiệm kì 2020-2025), yêu cầu Hội cơ sở kê khai danh sách toàn bộ hội viên, ghi rõ những người đã có thẻ và số hội viên cần được phát thẻ (đợt 2) để có kế hoạch làm. Danh sách hội viên nêu rõ họ và tên, bút danh (nếu có), năm sinh, tên Hội cơ sở, nộp 1 ảnh chân dung 3×4, gửi: Ông Nguyễn Quang Khải, Trưởng ban Tổ chức-Hội viên (ĐT:0913538173 hoặc hộp thư điện tử: khainguyenq@gmail.com).

7. Nâng cấp, đổi mới Trang Điện tử (Website). Việc này cần có sự tài trợ về kinh phí.

8. Sẵn sàng chuẩn bị về mọi mặt để khi không còn dịch covid-19 sẽ tổ chức Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 15 vào năm 2022, các cuộc hội thảo theo nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

-Các UVBCH;

– Lưu VP.

TM/BTV HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
Chủ tịch
(Đã ký)
Kim Quốc Hoa