THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BCH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

Ngày 18/8/2020  Ban Chấp hành Hội thơ Đường luật Việt Nam  đã ra

*  Quyết định số 39/QĐ – HTĐ về việc thành lập Văn phòng  Hội thơ Đường luật Việt Nam Khóa III Nhiệm kì 2020 – 2025 gồm có các thành viên:

1- Ông Đinh Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ,  Chánh Văn phòng

2- Bà  Phạm Thị Tuyết, Ủy viên Ban chấp hành, Phụ trách Tài chính

3- Bà  Bùi Ngọc Hà, Ủy viên Ban chấp hành’ Phó  Chánh Văn Phòng

4-  Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa, Phó Chánh Văn Phòng

 

  • Quyết định số 40/QĐ – HTĐ về việc Công nhận  Ban  Kiểm tra  Hội thơ Đường luật Việt Nam Khóa III Nhiệm kì 2020 – 2025 gồm có các thành viên:

1- Ông  Đỗ Thành Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban.

2-  Ông Đinh Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ,  Chánh Văn phòng, Phó  ban

3- Ông Lê Duy Dưỡng, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên

4- Ông Nguyễn Văn Báu, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên

5-  Ông Nguyễn Nhật Minh, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên

 

*  Quyết định số 41/QĐ – HTĐ về việc thành lập Ban Tổ chức – Hội viên Hội thơ Đường luật Việt Nam Khóa III Nhiệm kì 2020 – 2025 gồm có các thành viên: 

1- Ông Nguyễn Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban.

2- Ông Đinh Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ,  Chánh Văn phòng, Phó trưởng ban thường trực

3-  Ông  Nguyễn Quang Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng, Phó trưởng ban

4-  Ông  Nguyễn Công Đức, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban

5-  Bà  Nguyễn Thị Minh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban

6-  Ông  Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên

7-  Ông Nguyễn Nhật Minh,Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên

8- Ông  Lê Ngọc Thạc,Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên.

 

  • Quyết định số 42/QĐ – HTĐ về việc thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng Hội thơ Đường luật Việt Nam Khóa III Nhiệm kì 2020 – 2025 gồm có các thành viên: 

1- Ông Nguyễn Quang Chính,  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban.

2- Ông Nguyễn Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực

3- Ông Nguyễn Văn Báu, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban

4- Bà Phạm Thị Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên

5- Bà  Bùi Ngọc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên

6- Ông Cao Xuân Quýnh, Phó Chủ tịch Hội thơ Đường luật Thanh Hóa, Ủy viên

7- Ông Nguyễn Qúy Mỳ, Phó Chủ tịch Hội thơ Đường luật Nam Định, Ủy viên

8- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên.

CHỦ TỊCH

KIM QUỐC HOA

( Đã kí )

 

BAN BIÊN TẬP VẪN GIỮ NGUYÊN:

1- Ông Nguyễn Văn Thụ, Phó Chủ tịch, Trưởng ban

2- Ông Nguyễn Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó ban

3- Ông Nguyễn Quang Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Ủy viên

4- Bà Bùi Ngọc Hà, Ủy viên BCH, Phó Văn phòng, Ủy viên

5- Ông Trần Quốc Tuấn, Hội viên Chi hội  Hương Chiều, Hà Nội,

Ủy viên

( Trong ngày 18/8/2020 Ông Nguyễn Quang Chính đã bàn giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng  Hội thơ Đường luật Việt Nam nhiệm kì  2020 – 2025 cho ông Đinh Văn Quý.)