THÔNG BÁO MỚI

Số: 46 / TB – HTĐ
Hà Nội ngày 04 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI THỎ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
Về việc sáng tác cho tập “ Về với thủ đô gió ngàn “

Kính gửi: Các Hội cơ sở toàn quốc

Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ III và theo chương trình hoạt
động nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến tháng 3 năm 2021 Hội sẽ tổ chức ngày hội
thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XV tại tỉnh Thái Nguyên.
Ban thường vụ Hội và Ban chấp hành chi hội thơ Đường luật Thái Nguyên (
đơn vị đăng cai ngày Hội ) thống nhất phát động phong trào sáng tác thơ Đường
luật để xuất bản phát hành dịp diễn ra ngày Hội mang tựa đề “ Về với thủ đô gió
ngàn “. Với những đề tài, nội dung phản ánh muôn mặt đời thường, cảm nghĩ về
quê hương giầu truyền thống cách mạng của chiến khu Việt Bắc anh hùng, tỉnh
Thái Nguyên với nhiều di tích lịch sử, văn hóa và điểm du lịch nổi tiếng.
Đề nghị Ban chấp hành Hội cơ sở phổ biến, phát động, để đông đảo hội viên
tham gia sáng tác theo Thể thơ: Đường luật ( thất ngôn bát cú, ngũ ngôn, tứ tuyệt
). Mỗi tác giả 01 trang in khổ sách 14,5 cm X 20,5 cm. Tác giả gửi bài về cho ban
chấp hành Hội cơ sở để lãnh đạo đơn vị tập hợp, biên tập bước một rồi gửi về Ban
biên tập của Hội. Mỗi tác giả cần in kèm theo ảnh chân dung cỡ 3X4 cm với đầy đủ
thông tin trích ngang họ và tên, ngày tháng năm sinh, bút danh (nếu có) địa chỉ,
hội viên thuộc chi hội nào, số điện thoại và gửi về Email: ducthu678@gmail.com
trước ngày 15 tháng 12 năm 2020 để biên tập xuất bản. Kinh phí theo phương
thức xã hội hóa.
TM/ BAN THƯỜNG VỤ HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐINH VĂN QUÝ