THƠ NGUYỄN THANH HÀ – CHI HỘI HÀN THUYÊN

Không có mô tả ảnh.

VỊNH CÂY TÙNG

(Kính tặng Nhà báo, nhà thơ  Kim Quốc Hoa- nguyên Tổng Biên tập báo Người Cao Tuổi). )

Mưa sa gió giật chẳng lung lay
Thế đứng hiên ngang vẻ dạn dày
Ngọn chỉ chọc trời hình chiếc bút
Tán xòe che đất dáng vòng tay
Tà ma nghe tiếng đều kinh hãi (*)
Yêu quái thấy mùi cũng đổ quay (*)
Khí tiết trượng phu thân gỗ quý (*)
Biết bao người chuộng giống cây này!
Thanh Hà

(*) Theo người Trung Quốc: cây tùng bách tán ví như đại trượng phu, người ta trồng làm cảnh, để trừ ma quỷ, tà khí. Lá có mùi hương, thân gỗ quý cho dầu làm dược liệu.

Trong hình ảnh có thể có: hoa và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên