THI PHẨM MỚI CỦA HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Chỉ đạo nội dung:

Biên tập viên cao cấp – Nhà thơ

KIM QUỐC HOA

Biên soạn:

Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Xuân Lộc

Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Quang Chính

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN – 2020

Tập thơ Đường luật mang chủ đề ” Cuộc chiến mang tầm thời đại” với 212 bài thơ của hơn 200 tác giả thuộc 23 Hội cơ sở là một dấu ấn đặc biệt của Hội thơ Đường luật Việt Nam tham gia vào cuộc  sinh tử

” Chống dịch như chống giặc” của đất nước.

Ấn phẩm này còn là món quà dâng lên Đại hội lần thứ III Hội thơ Đường luật Việt Nam.

( Kim Quốc Hoa)