NÓI KHOÁC – MỘT BÀI THƠ HAY CỦA NGÔ TIÊN SINH

Chuyến thăm họ Ngô Thuỵ Hương và khởi đầu hành trình đi tìm cội ...

NHÀ THỜ HỌ NGÔ TẠI XÃ THỤY HƯƠNG, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

NÓI  KHOÁC

Cụ Ngô Tiên Sinh ( Cụ Ngô Linh là cụ của nhà thơ Ngô Quốc Chỉnh) người xã Thụy Hương (xưa là Thụy Dương) huyện Chương Mỹ, Hà Nội là người nổi tiếng tài cao học rộng của tỉnh Hà Đông. Trong kỳ thi hội thời vua Bảo Đại, cụ Ngô Linh bị đánh trượt vì bài thi phạm húy. ( Cụ ghi địa chỉ là xã Thụy Dương, phạm húy nhà vua là Vĩnh Thụy).
Ra về do chán nản cụ bị loạn chữ. Trong thời gian này cụ đã làm một bài thơ nổi tiếng một vùng, lưu truyền hậu thế, đó là bài thơ:

            NÓI KHOÁC

Làm cha ông Phủ, chú ông Nghè
Nói khoác cho trời với đất nghe
Sức khỏe: Hạng Vương – Cho một búng!
Cờ cao: Đế Thích – Chấp đôi xe!
Nhẩy tùm xuống biển lôi tàu lại
Chạy tót lên non cõng hổ về
Bữa nọ ra chơi miền hải đảo
Một đàn Tiên nữ phải lòng mê.

Ngô Linh

(Quang Chính viết theo lời kể của nhà thơ Ngô Quốc Chỉnh)