NHÓM BÚT XANH LẠI THỜI GIAN – Tiền thân của CHI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT HẢI PHÒNG sinh hoạt

NHÓM BÚT XANH LẠI THỜI GIAN – Tiền thân của CHI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT HẢI PHÒNG sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 buổi vào sáng thứ 5 tuần thứ 3. Tại tư gia nhà thơ Nam Phụng – 72 An Đà, Ngô Quyền HP.
Sáng thứ 5 – 16/07/2020, NHÓM BÚT sinh hoạt tháng 7. Buổi sinh hoạt NHÓM THƠ luôn vui và hiệu quả.
Tới chung vui có nhà thơ Nguyễn Trọng Khôi – Chủ tịch Hội đồng liên kết thơ ca các quận huyện HP.
Sau lời khai mạc của Nhà thơ lão thành Nam Phụng, nhà thơ Nguyễn Công Xình đảm nhận việc dẫn chương trình giao lưu thơ.
Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi sinh hoạt của NHÓM BÚT.
Nguyễn Quang Khải

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Phạm Đức Khải, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
+12