NHỚ BÁC – THƠ NGUYỄN QUANG KHẢI, HẢI PHÒNG

Hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Quang Khải, mọi người đang đứng, văn bản cho biết'SO VAN HÓA VA THE THAO HAI PHONG TRUNG TAM VAN HÓA THANH PHO TOA DÀM VE GIA TRI LICH SU CÚA BÁN TUYÊN NGÓN DOC LAP NGAY 2 THANG 9 NĂM 1945 KY NIEM 75 NĂM CACH MANG THANG TAM (19/8/1945- 19/8/2020) QUOC KHANH NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM (2/9/1945 2/9/2020) Hal Phong, tháng nam 2020'

 

NHỚ BÁC ! – Bài thơ Quang Khải  sáng tác vào 2/9/1970 của thế kỷ 20. Một năm sau ngày Bác mất. Tới 2/9/2020 vừa tròn 50 năm.
Hôm qua – 1/9/2020 Quang Khải  và 3 nhà thơ phó Chủ tịch Chi hội thơ Đường luật Hải Phòng:  – Xuân Tích, Đức Chính, Quang Tuân được tham dự buổi toạ đàm về Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ, Quang Khải  đã đọc lại bài thơ này.
Hôm nay 2/9/2020 – Ngày Tết độc lập và cũng là ngày Bác “ đi xa “, lại đúng vào ngày Lễ Vu lan Rằm thắng 7 năm Canh Tý 2020. Thật vô cùng NHỚ BÁC!
Quang Khải Xin trích khổ đầu của bài thơ và hình ảnh Quang Khải phát biểu và đọc thơ tại buổi toạ đàm. ( Xin cám ơn Đức Chính đã tặng ảnh )

NHỚ BÁC!
Mồng hai tháng chín năm nào
Bác về cùng ánh cờ sao sáng ngời
Ba Đình rực nắng hồng tươi
Tuyên ngôn Bác đọc, ấm lời núi sông!
“ Tôi nói, đồng bào nghe rõ không ?”
Tiếng Người – tiếng của cha ông vọng truyền.
Dân tộc ta – con thuyền vĩ đại
Vượt trùng dương vững lái có người
Bác là một đoá hoa tươi
Kết tinh của mấy ngàn đời nước non
Những lời Bác dạy sắt son
Lòng dân biển cạn, đá mòn không quên
…….
NQK

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
Hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà
+2