LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ MIỀN TRUNG

Hà Nội, ngày 25 tháng10 năm 2020

LỜI KÊU GỌI CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM VỀ VIỆC QUYÊN GÓP ỦNG HỘ CÁC GIA ĐÌNH HỘI VIÊN BỊ THIỆT HẠI DO BÃO LŨ MIỀN TRUNG GÂY NÊN

Trong thời gian qua, liên tiếp nhiều cơn bão lớn đổ bộ vào miền Trung gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng đối với Nhân dân các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Theo báo cáo của các Hội cơ sở vùng lũ lụt, có hàng trăm gia đình hội viên Hội Thơ Đường luật Việt Nam đã bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tư liệu sản xuất, tài sản bị cuốn trôi, có cả người thân bị chết,v.v…. đang rất khó khăn, thiếu thốn về đời sống.

Để góp phần chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung nói chung, đối với hàng trăm gia đình hội viên của chúng ta nói riêng, Ban Chấp hành Hội Thơ Đường luật Việt Nam kêu gọi các tổ chức Hội cơ sở trích một phần Quỹ và toàn thể hội viên bớt một phần chi tiêu hàng ngày ủng hộ các gia đình hội viên khu vực miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhằm khắc phục hậu quả do lũ lụt gây nên.

Hình thức quyên góp có thể bằng tiền mặt hoặc mua tập thơ “Giai phẩm 90 nữ thi nhân” do Hội xuất bản nhân kỉ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) được in nối bản để phát hành vào dịp này. Số tiền ủng hộ (hoặc mua sách) của tập thể, cá nhân xin chuyển về:

Tài khoản: 1775431945 Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Chi nhánh Hà Nội (Ghi rõ là Ủng hộ miền Trung).

Ban Chấp hành Hội Thơ Đường luật Việt Nam tha thiết kêu gọi các Hội cơ sở, toàn thể hội viên với tấm lòng và đạo lí “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” theo truyền thống dân tộc tham gia tích cực vào chương trình này. Ban Thường vụ Hội cam kết  sử dụng toàn bộ nguồn lực thu được để ủng hộ đồng bào miền Trung, đặc biệt đối với các gia đình hội viên bị thệt hai do bão lũ gây ra.

TM/ BCH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

                                                                          Chủ tịch

 

                                                       Nhà báo-Nhà thơ Kim Quốc Hoa