Dự Lễ Ra mắt thi phẩm Một Thoáng Xuân Hương của.Chi hội Lục Nam, Bắc Giang

Ngày 17/ 5/2020 Đoàn Đại biểu đại diện cho Hội thơ Đường luật Việt Nam  đã đến dự Lễ Ra mắt thi phẩm “Một Thoáng Xuân Hương” của.Chi hội Lục Nam, Bắc Giang.

Ảnh:  1. Phó Chủ tịch phụ trách Hội Kim Quốc Hoa phát biểu trong buổi lễ.

2. Đoàn đại biểu tặng lẵng hoa.

3. Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Kim Quốc Hoa chụp ảnh với các nhà thơ sáng lập ra Thi đàn ” Một thoáng Xuân Hương”

4. Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Kim Quốc Hoa trao cờ cho Chi hội Sông Công tỉnh Thái Nguyên để đăng cai năm 2021.

5. Ảnh lưu niệm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và hoa
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Nguyễn Xuân Tiết, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Lan Tùng Dương, Định Kim, Nguyễn Xuân Tiết và Hoa Nguyen, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 28 người, bao gồm Xuân Lộc và Nguyễn Quang Chính, mọi người đang đứng