Chùm thơ của tác giả Nguyễn Huy Vụ

LẠC XUỐNG ÂM CUNG

Say rồi lạc lối xuống cung vương

Địa phủ âm binh rất khác thường

Ngạ Quỉ một bầy vây khắp hướng

Quan tham mấy lũ nhốt đầy phương

Ma cô da trắng môi xanh tái

Diêm Đế mặt đen mắt đỏ hường

Sùng sục chảo dầu sôi bỏng rát

Phen này bọn ác hẳn nhừ xương.

HV Thềm xuân Tân Sửu

 

BÁN THƠ CỬA TRỜI

Dương trần thi phú ít ai chơi

Thơ ế lại toan bán cửa Trời

Nịnh Bác nam Tào sao lỡ kiếu

Hù anh Bắc Đẩu dám đâu lơi

Hằng Nga bạn cũ cho hòa vốn

Ngọc Thỏ người quen chẳng tính lời

Ghét lão đùng đoàng khi bão gió

Quyết lòng chặt đẹp lão Thiên Lôi.

HV Thềm xuân Tân Sửu

 

HAY LÀ CHUYỂN GIỚI

Lên Trời rồi xuống cả âm ty

Xoay đảo mà thơ vẫn bí rì

Khiến nỗi cung sầu ngân ngấn mắt

Để cho lệ thảm nhạt nhòa mi

Những toan quẳng bút còn e dở

Lại tính đốt thơ thấy cũng kỳ

Vắt óc suy tư khôn tiến thoái

Hay là chuyển bỏ giới nam nhi…

HV thềm xuân Tân Sửu