CHI HỘI TỪ SƠN – BẮC NINH SINH HOẠT CHIỀU 29/5/2020

 

 

Chi hội thơ đường luật thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh tổ chức sinh hoạt chiều 29-5-2020 tại Đinh làng Phù Lưu nay là phố Phù Lưu phường Đông Ngàn. Sau 3 kỳ nghỉ sinh hoạt do phải nghi theo chỉ thi của thủ tướng chính phủ vê chống dịch cô vít 19. Nay được phép sinh hoạt trở lại hội viên vô cùng phấn khởi. Sau khi nghe nhà thơ đỗ thành Hưng vừa đi họp thường trực hội mở rộng vê phổ biên chủ trương của hội từ nay đến hêt năm 2020 là củng cố tổ chức Hội thông qua việc chuẩn bi kỹ lưỡng, chu đáo cho Đại hôi lần thứ lll sau 9 năm.

.         Sau khi đóng góp ý kiến , các hội viên đã trinh bày những sáng tác mới trong kỳ sinh hoạt. Kết thúc  buổi sinh hoạt Chi hội trong không khi vui vẻ đoàn kết.

Dịch bài thơ hán nôm.;

MINH CHỦ

Chim quý đại ngàn cổ thụ so

Khôn ngoan lưa chọn chí thăm dò

Tìm người minh chủ tâm trong sáng

Cây lớn xanh cành bóng tỏa to.

Cao trí tử vi binh luận giải

Mà tường Tứ Trụ đức trời cho.

Đậu nơi đắc địa đời vinh hiển

Người giỏi tầm nhân rạng mới phò.

Đỗ Thành Hưng-  Từ Sơn – Bắc Ninh