Chi hội Thơ Đường luật Chương Mỹ tổng kết năm 2020

Hôm nay ngày 08/12/2020 Chi hội Thơ Đường luật Chương Mỹ, Hà Nội đã tiến hành Tổng kết năm 2020. Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Quang Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng của Hội thơ Đường luật Việt Nam đã về dự, trao Bằng khen của Viện Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc cho ông Đăng Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Chi hội Chương Mỹ và trao Giấy khen  của Hội Thơ Đường luật Việt Nam cho 2 ông: Hoàng Minh Thuân và Nguyễn Việt Khoa – Hội viên Chi hội Chương Mỹ. Sau đó  ông Nguyễn Quang Chính đã đọc Lời kêu gọi  ủng hộ các hội viên  ở miền Trung bị lũ lụt của Hội Thơ Đường luật Việt Nam. Chi hội Chương Mỹ đã ủng hộ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) để gửi tới các bạn ở miền Trung bị lũ lụt.

Trong buổi tổng kết, các hội viên của Chi hội Chương Mỹ đã giao lưu thơ rất vui vẻ. Chủ tịch Chi hội Dương Đoàn Trọng đã đọc bài thơ Mừng Sinh nhật  Chủ tịch Hội Thơ Đường luật Việt Nam Kim Quốc Hoa:

ĐẾN THĂM NHÀ THƠ KIM QUỐC HOA

Kính tặng nhà báo – nhà thơ Kim Quốc Hoa !

Bác ở thênh thang giữa khoảng trời *

Xem mùa trăng mọc ngắm sao rơi

Làn mây đủ sắc sà thăm hỏi

Vạt gió đa chiều quẩn ghé chơi

Viết báo hành văn đèn mãi tỏa

Làm thơ chép sử bút không rời

Kim Hoa nghĩa Quốc tâm hồn đẹp

Hạnh phúc dâng đầy chẳng nhạt vơi

*Tư gia nhà thơ ở tầng cao chung cư

Dương Đoàn Trọng

12-2020