CHI HỘI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH SINH HOẠT NGÀY 18/6/2020

Ngày 18/6/2020 Chi hội thơ Đường luật Thành phố Thái Bình họp toàn thể sau dịch COVID . Chi hội đã tổ chức LỄ CHÚC THỌ HỘI VIÊN, Ra mắt tập thơ ” TƠ LÒNG” và  TỌA ĐÀM NHẠC ĐIỆU TRONG THƠ rất vui vẻ!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Phạm Đức Khải, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Phạm Đức Khải, mọi người đang đứng, giày và trong nhà
+14