CHI HỘI LỤC NAM, BẮC GIANG RA MẮT TẬP THƠ MỘT THOÁNG XUÂN HƯƠNG

Ngày 17/5/2020 Chi hội Lục Nam tỉnh Bắc Giang sẽ  ra mắt thi phẩm MỘT THOÁNG XUÂN HƯƠNG III và Giao lưu thơ. Trung ương Hội Thơ Đường luật Việt Nam có các nhà thơ Kim Quốc Hoa, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội cùng các nhà thơ Nguyễn Xuân Lộc và Nguyễn Quang Chính sẽ tới dự.