CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI III THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

 

CHỦ TỊCH KIM QUỐC HOA ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI III THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

KIM cổ tình dân những thiết tha

Luật Đường Việt hóa rộ muôn nhà

Đông đoài tụ họp tao đàn một

Nam bắc hướng về Đại hội Ba

Văn hóa QUỐC gia đang vỗ cánh

Văn minh nhân loại vẫn vươn đà

Làm giàu văn học cho dân tộc

Truyền thống thơ Đường tựa gấm HOA !

Ngày 26/6/2020 – Trần Ngọc Đổng

SỨC SỐNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Đường luật ngàn năm mãi chẳng già
Gió vờn, mây điểm, ráng hồng pha
Tám câu bút thảo tình chan chứa
Bảy chữ hồn gieo nghĩa đậm đà
Thanh thoát bổng trầm như điệu nhạc
Mượt mà êm ái tựa lời ca
Văn chương giao kết thêm bè bạn
Nắn nót vần hoa thú xướng hòa !

Sài Gòn 6/2020
Ngô Quốc Lộc

Arnh dưới:  BAN CHẤP HÀNH KHÓA III NHIỆM KÌ 2020 – 2025 &

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, bao gồm Nguyễn Quang Khải, Ngọc Thạc Lê và Văn Quý Đinh, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà