Xướng họa

HỌA THƠ NGUYỄN BÍCH YẾN( GIANG HOA) ĐÀ NẴNG

HỌA THƠ NGUYỄN BÍCH YẾN( GIANG HOA) ĐÀ NẴNG

Bài xướng: LỠ BẾN TÌNH Dõi mắt ngàn phương cảnh mịt mờ Xa ngoài vạn nẻo biết nào mơ Vì xưa nghĩa ái không lời hẹn Bởi chuyến đò đêm cạn nỗi chờ Cánh nhạn rời duyên thờ thẫn tủi Con thuyền úp …