Xướng họa

THƠ XƯỚNG HỌA CỦA HỒNG SƠN – THANH HÓA

Bài xướng: VÃN CẢNH NON HỒNG   Danh lam thắng cảnh chốn non Hồng Mây khói,trăng ngàn quyện gió thông... Đêm xuống lòng hồ ngưng tiếng vạc Sáng ra lưng núi vọng chuông …

THƠ NGÔ HOÀI CỔ – NAM ĐỊNH & BÙI NGUYỆT

DÒNG CHÂU Đôi bờ vấn vít một dòng Châu, Lúa tốt, ngô tươi, rực sắc mầu! Sớm buổi long lanh ngàn cánh sóng, Chiều tà lấp loáng mấy thuyền câu. Long Sơn Đọi đỉnh in trời lộng, Thổ Hạ Lam cầu …

HỌA THƠ NGUYỄN NGỌC TOẢN, TỈNH ĐỒNG NAI

Họa thơ Nguyễn Ngọc Toản, Đồng Nai ( Bút danh Toản Ngọc) Bài xướng: ĐỂ PHÒNG KHI... (Mỹ lục thanh) Tuổi già vẫn tiết kiệm làm chi? Xuống lỗ còn mang được khỉ gì! Đã chục bà khuyên: …

Chùm xướng họa: CHẶN CÔ-VÍT

Chùm xướng họa: CHẶN CÔ-VÍT

Chùm xướng họa: CHẶN CÔ-VÍT Bài xướng: TẤT THÀNH CÔNG... Cô-Vít giờ đây vẫn lộng hành Toàn cầu “nhiễm chéo” tạo lây nhanh. Xin đừng vô cảm theo điều xấu Nhưng chớ hoang mang mất sự …

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ THỜI SỰ

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ THỜI SỰ

THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐANG THAM GIA TÍCH CỰC VÀO NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG BỎNG THỜI SỰ. Với  công cuộc chống đại dịch covid, anh chị em trong làng thơ Đường luật đã tham gia tích cực. Có nhiều người đã viết thơ để …