Tổ chức & hội viên

Thông tin về công tác Hội

THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC HỘI  Do đại dịch covid-19 nên Hội không thể tổ chức kỉ niệm 15 năm ngày thành lập (2005-2020), Đại hội lần thứ III và Ngày hội toàn quốc lần thứ 15 tại Hà Tĩnh như kế …

THÔNG BÁO SỐ 4 CỦA HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHAT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ------------------------                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …

THÔNG BÁO MỚI

THÔNG BÁO Kính gửi các Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam! Từ ngày 14/01/2020 các chi hội gửi tin, bài theo địa chỉ mới: chinhquangnguyen1952@gmail.com Xin trân trọng cảm ơn! ( Địa chỉ cũ: …