Tổ chức & hội viên

MỘT SỐ YÊU CẦU HỘI CƠ SỞ CẦN THỰC HIỆN

MỘT SỐ YÊU CẦU HỘI CƠ SỞ CẦN THỰC HIỆN 1. Phổ biến kết quả Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kì 2020 -2025 cho hội viên biết, đồng thời triển khai thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Đại hội; 2. …

ĐẠI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ III

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH  KIM QUỐC HOA ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC VĂN HÓA – XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, MỘT SÂN CHƠI TRÍ TUỆ, NHÂN VĂN (Diễn văn tại lễ kỉ niệm 15 …

HỘI NGHỊ BCH MỞ RỘNG NGÀY 09/6/2020

Tại Viện Nghiên cứu Bảo tồn & Phát huy Văn hóa Dân tộc số 59 Phố Thợ Nhuộm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng 09/6/2020 đã diễn ra Hội nghị BCH Mở rộng của Hội Thơ Đường luật Việt Nam. Đại biểu về dự có …

THÔNG BÁO KHẨN

1. Thông báo xuất bản tập thơ CHỐNG DỊCH COVID: Mặc dù có khó khăn về tài chính, Ban Lãnh đạo Hội Thơ Đường luật Việt Nam vẫn quyết định xuất bản tập thơ CHỐNG DỊCH COVID. Đến ngày 20/5/2020 sẽ hết …