Tổ chức & hội viên

TRAO ĐỔI XUNG QUANH VẤN ĐỀ CHÂN QUỸ CỦA HỘI

TRAO ĐỔI XUNG QUANH VẤN ĐỀ CHÂN QUỸ CỦA HỘI      Theo quy định tại khoản 5 Điều 9 về Nghĩa vụ của hội viên trong chương III HỘI VIÊN  Điều lệ Hội Thơ Đường luật Việt Nam (Khóa III) thì hội viên có …

ĐẠI HỘI HỘI THƠ HOÀI ĐỨC VÀ THANH HÓA

NHÂN VẬT – SỰ KIỆN   ĐẠI HỘI CHI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT HOÀI ĐỨC – HÀ NỘI Ngày 02/11/2020 tại Nhà Văn hóa thôn Hàn xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức TP. Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi hội Thơ Đường luật Hoài …

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT SÀI GÒN

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT SÀI GÒN     Sau đại hội III khóa (2020 – 2025) của Hội thơ Đường luật Việt Nam, các Hội cơ sở, hội viên trên toàn quốc vui mừng phấn khởi. Rất nhiều các chi hội, …

Tin tức

THÔNG BÁO Kể từ ngày 12/9/2020 các chi hội, Hội cơ sở, hội viên và các bạn yêu thơ Đường hãy gửi bài vào địa chỉ email: thoduongluatvn@gmail.com để ban biên tập Hội thơ Đường luật Việt Nam tuyển …

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG THÔNG BÁO CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG NĂM 2020   Kính gửi:             CÁC HỘI CƠ SỞ TRỰC THUỘC!   - Căn cứ Điều …

BAN THƯỜNG VỤ HỌP NGÀY 03/9/2020

Ngày 03/9/2020 Ban Thường Vụ Hội Thơ Đường luật Việt Nam đã họp tại số 59 Phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiến hành họp để quyết sách Kế hoạch hoạt động của Hội từ nay đến năm 2025 gồm những …

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH, BAN THƯỜNG VỤ

VIỆN NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHAT HUY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VĂN HÓA DÂN TỘC                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc HỘI THƠ …