Thơ Đường yêu thích

ĐẾN VỚI MỘT BÀI THƠ HAY CỦA NGÔ TIÊN SINH

  NHÀ THỜ HỌ NGÔ TẠI XÃ THỤY HƯƠNG, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI   NÓI  KHOÁC Cụ Ngô Tiên Sinh ( Cụ Ngô Linh là cụ của nhà thơ Ngô Quốc Chỉnh) người xã Thụy Hương (xưa là Thụy Dương) …