Thơ Đường yêu thích

          CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI III THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM KIM cổ tình dân những thiết tha Luật Đường Việt hóa rộ muôn nhà Đông đoài tụ họp tao đàn …

THƠ THỂ PHÚ ĐẮC

THƠ THỂ PHÚ ĐẮC Thưa các bạn! “Nhóm Nguyễn Ngọc Cẩn và NHỮNG NGƯỜI BẠN” tiếp tục với NƯƠNG BÚT NGƯỜI XƯA! Lần này nhóm viết và mời góp bút thể PHÚ ĐẮC, một thể trong những “ ngón chơi” thơ Đường …

THƠ NGUYỄN THANH HÀ – CHI HỘI HÀN THUYÊN

VỊNH CÂY TÙNG (Kính tặng Nhà báo, nhà thơ  Kim Quốc Hoa- nguyên Tổng Biên tập báo Người Cao Tuổi). ) Mưa sa gió giật chẳng lung lay Thế đứng hiên ngang vẻ dạn dày Ngọn chỉ chọc trời hình chiếc …

NHỚ CHUYỆN XƯA CỦA TRUNG NGÔN

NHỚ CHUYỆN XƯA Đổng Trác gian manh đã hết thời Chẳng còn quyền chức để ăn chơi Tung hoành ngang dọc coi khinh chúa Ra Bắc vào Nam thét dọa người Chỉ bởi tham tiền đành chịu nhục Vì chưng mê …