Tác phẩm

Pắc Bó Đường thi Tỏa sáng trên miền Sơn cước

Chưa đầy 15 năm đứng chân trên vùng non nước Cao Bằng, Hội thơ Đường luật  Cao bằng đã cho ra mắt nhiều tập thơ . Vừa qua chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng …

TÁC PHẨM “THƠ LUẬT ĐƯỜNG” CỦA ĐINH NHO HỒNG

“THƠ LUẬT ĐƯỜNG” của Tiến sĩ Đinh Nho Hồng , Một bông hoa đa màu sắc 06-10-2019 Xin được giới thiệu    “THƠ LUẬT ĐƯỜNG” của Tiến sĩ Đinh Nho Hồng , Một bông hoa đa màu sắc “Thơ Luật …

TÁC PHẨM ĐỌC KIỀU CỦA HỒ VĂN CHI

VUI ĐẦU XUÂN NHẬN ĐƯỢC QUÀ QUÝ! Hôm nay, từ Đà Nẵng, người anh em họ Hồ Văn Chi-Nhà thơ, nhà doanh nghiệp có hạng đã gửi ra tặng mình tập thơ Đường có nội dung là vịnh các nhân vật và những câu …