Sinh hoạt giao lưu

CHI HỘI CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI SINH HOẠT NGÀY 28/5/2020

Ngày 28/5/2020 tại Đình Nội thị trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Chi hội Chương Mỹ đã tổ chức sinh hoạt rất vui vẻ. Đến dự có Chánh Văn phòng Hội thơ Đường luật Viêt Nam, cán bộ Trung tâm Văn …