Nhân vật sự kiện

HỘI NGHỊ BCH MỞ RỘNG NGÀY 09/6/2020

Tại Viện Nghiên cứu Bảo tồn & Phát huy Văn hóa Dân tộc số 59 Phố Thợ Nhuộm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng 09/6/2020 đã diễn ra Hội nghị BCH Mở rộng của Hội Thơ Đường luật Việt Nam. Đại biểu về dự có …

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI VÀ CÁC CHI HỘI

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI VÀ CÁC CHI HỘI Ngày 31/5/2020 (tức ngày 04/9 nhuận Canh Tí), đại diện Hội thơ Đường luật Việt Nam, do ông Kim Quốc Hoa – PCT phụ trách Hội, làm trưởng đoàn, cùng đi có PCT …

THÔNG BÁO KHẨN

1. Thông báo xuất bản tập thơ CHỐNG DỊCH COVID: Mặc dù có khó khăn về tài chính, Ban Lãnh đạo Hội Thơ Đường luật Việt Nam vẫn quyết định xuất bản tập thơ CHỐNG DỊCH COVID. Đến ngày 20/5/2020 sẽ hết …