Chân dung

BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM (Khóa III, nhiệm kì 2020 – 2025) Chủ tịch Kim Quốc Hoa PCT Hồ Văn Chi PCT Thường trực Nguyễn Xuân Lộc PCT Nguyễn Hữu Sơn PCT Nguyễn Văn …