Câu đối

BÀN VỀ VẾ XUẤT ĐỐI KHÓ

Ở nước ta, có những vế xuất đối đã xuất hiện từ lâu, nhưng vì câu xuất đối khó nên vẫn chưa có câu ứng đối chuẩn và hay. Chúng ta cùng xem: 1.Da trắng vỗ bì bạch (Đoàn Thị Điểm) Giai thoại dân …

CÂU ĐỐI

CÂU ĐỐI 1- Câu đối của vua Lê Thánh Tông viết tặng cho người làm nghề thu nhặt phân: Ỷ NHẤT NHUNG Y, NĂNG ĐẢM THẾ GIAN NAN SỰ ĐỀ TAM XÍCH KIẾM, TẬN THU THIÊN HẠ NHÂN TÂM (Khoác một áo …