Câu chuyện văn hóa

NHỚ BÁC – THƠ NGUYỄN QUANG KHẢI, HẢI PHÒNG

  NHỚ BÁC ! - Bài thơ Quang Khải  sáng tác vào 2/9/1970 của thế kỷ 20. Một năm sau ngày Bác mất. Tới 2/9/2020 vừa tròn 50 năm. Hôm qua - 1/9/2020 Quang Khải  và 3 nhà thơ phó Chủ tịch Chi hội …

TIN VUI CỦA HỘI THƠ PHÚ YÊN

            TIN VUI Ngày 05/7/2020 được khép lại bằng những niềm vui khôn xiết cùng các bạn thơ khắp các tỉnh, TP trong cả nước về một Phú Yên …

BÀI VĂN TẾ DỰ THI CỦA MỘT HỘI VIÊN ĐẠT GIẢI

Lời Ban biên tập: Để thể hiện sự quan tâm và sự đóng góp của Hội thơ Đường luật Việt Nam đối với các hoạt động văn hóa của đất nước, chúng tôi đăng nguyên văn bài dự thi của một hội viên đã đạt giải 3 …

ĐẠI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ III

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH  KIM QUỐC HOA ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC VĂN HÓA – XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, MỘT SÂN CHƠI TRÍ TUỆ, NHÂN VĂN (Diễn văn tại lễ kỉ niệm 15 …

CHI HỘI CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI SINH HOẠT NGÀY 28/5/2020

Ngày 28/5/2020 tại Đình Nội thị trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Chi hội Chương Mỹ đã tổ chức sinh hoạt rất vui vẻ. Đến dự có Chánh Văn phòng Hội thơ Đường luật Viêt Nam, cán bộ Trung tâm Văn …

SÁCH KỂ MỐI TÌNH NGUYỄN DU – HỒ XUÂN HƯƠNG

Năm đó, Nguyễn Du 24 tuổi, ưu tư, thâm trầm; còn Xuân Hương đang tuổi 17 căng tràn sức sống và thông minh, sắc sảo. Mối tình của họ được viết trong cuốn sách "Nguyễn Du trên đường gió bụi". Cuốn …

“THIÊN CỔ ANH HÙNG”

CÂU CHUYỆN VĂN HÓA: “THIÊN CỔ ANH HÙNG” Giang Văn Minh là người xứ Đoài (nay thuộc Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), làm quan dưới triều đình của vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng. Năm 1637, ông …