Bình luận

CẢM NHẬN TẬP THƠ NHỮNG VẦN THƠ MỪNG THỌ CỦA LAM GIANG VÀ NHIỀU TÁC GIẢ (Nhà xuất bản Hội Nhà văn – 2019) Hồ Văn Chi (*)  Nhà thơ Lam Giang và tác phẩm thơ Nhân dịp …

NHÀ THƠ VẠN LỘC ĐAM MÊ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

NHÀ THƠ VẠN LỘC ĐAM MÊ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

NHÀ THƠ VẠN LỘC ĐAM MÊ THƠ ĐƯỜNG LUẬT VŨ HÀ PHONG Nhà thơ Vạn Lộc và các tác phẩm của nhà thơ Nhà thơ Vạn Lộc (tên thật là Vũ Thị Hội) dốc tâm làm thơ từ giữa những năm …