BAN THƯỜNG VỤ HỌP NGÀY 03/9/2020

Ngày 03/9/2020 Ban Thường Vụ Hội Thơ Đường luật Việt Nam đã họp tại số 59 Phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiến hành họp để quyết sách Kế hoạch hoạt động của Hội từ nay đến năm 2025 gồm những nội dung sau:

1- Tổ chức các ngày Hội Thơ Đường luật Việt Nam toàn quốc:
( Dự kiến Tổ chức tại các tỉnh sau )

.     *   Năm 2021:   Thái Nguyên

  • Năm 2022: Phú Yên
  • Năm  2023:   Ninh Bình:
  • Năm 2024: Điện Biên
  • Năm 2025: Tổ  chức Kỉ niệm  20 năm Thành lập Hội Thơ Đường luật Việt Nam + Đại hội Lần IV + Ngày Hội thơ toàn quốc tại tỉnh….

2- Xuất bản 5 TỔNG TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT VN:  Tập 16, 17,18,19 và tập  20

3- Tổ chức các cuộc  Hội Thảo:

a/  Hội Thảo  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT

b /  Hội thảo  THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐỜI  TRẦN

c/   Hội thảo THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA  SƯ TUỆ

d/  Hội Thảo   THƠ XUÂN HƯƠNG   (2022)

4- KHẢO SÁT TỔNG HỢP TỔ CHỨC, HỘI VIÊN, PHÁT THẺ HỘI VIÊN:

5- THÀNH LẬP HỘI CƠ SỞ MỚI

  1.  Thành phố  Hồ Chí Minh
  2. Lương Tài – Bắc Ninh
  3. Hòa Bình
  4. Hưng Yên

5- PHÁT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC  CUỘC THI THƠ ĐƯỜNG LUẬT

6-  KIỂM TRA MỘT SỐ HỘI CƠ SỞ

7-  ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA. TỔ CHỨC XEM XÉT KHEN THƯỞNG ĐÚNG ĐIỀU LỆ, CÔNG BẰNG, CHÍNH XÁC. ( Hàng năm , các Hội Cơ sở nộp Danh sách đề nghị khen thưởng trong tháng 10)

8-  CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ Ở CÁC HỘI  CƠ SỞ.

9- THỐNG NHẤT VỀ CÔNG TÁC  TÀI CHÍNH:

10-  Thông qua Quyết định số 44/QĐ- HTĐ Về việc tiếp nhận Đoàn Nghệ thuật Đông Đô – Hà Nội làm thành viên của Hội