CHI HỘI CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI SINH HOẠT NGÀY 28/5/2020

Ngày 28/5/2020 tại Đình Nội thị trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Chi hội Chương Mỹ đã tổ chức sinh hoạt rất vui vẻ. Đến dự có Chánh Văn phòng Hội thơ Đường luật Viêt Nam, cán bộ Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh & Thể thao huyện Chương Mỹ và 2 đại biểu của CLB Thơ Hương Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sau khi ông Chánh Văn phòng Hội trao Bằng khen ( Năm 2019) cho thi lão Nguyễn Quang Kinh, Chủ tịch Chi hội Dương Đoàn Trọng đã cho hội viên trình bày 3 bài thơ dự thi năm 2020 do CLB Thơ Đường luật Hà Nội tổ chức tại Chương Mỹ vào tháng 8/2020 . Tất cả các hội viên và các vị quý khách giao lưu thơ. Chi hội đã thống nhất  sẽ xuất bản TẬP SAN CHƯƠNG MỸ THƠ ( Hai tháng ra một số) để các hội viên bình thơ nhằm nâng cao trình độ sáng tác thơ Đường luật trong Chi hội.