Sáng tác và dịch thơ Hán Ngữ

SÁNG TÁC VÀ DỊCH THƠ HÁN NGỮ 

1.Sáng tác thơ Đường luật bằng Hán Ngữ

Nhà thơ – dịch giả Nguyễn Hữu Thăng (Chủ nhiệm CLB thơ dịch – Hội Nhà văn Hà Nội) giới thiệu bài thơ Đường luật được sáng tác bằng Hán ngữ:

        阮有升

情山苦海是张芝  

话相思甚可奇      

女听悠扬天夜想     

男瞧窈窕日时痴     

人沉江水魂飘荡     

身化宝珠意不离        

人死歌声仍再响 

破杯流泪满愁悲 .    

 Hán – Việt:

TRƯƠNG CHI

Nguyễn Hữu Thăng

Tình sơn khổ hải thị Trương Chi

Thần thoại tương tư thậm khả kỳ

Nữ thính du dương thiên dạ tưởng

Nam tiều yểu điệu nhật thời si

Nhân trầm giang thủy hồn phiêu đãng

Thân hóa bảo chu ý bất ly

Nhân tử ca thanh nhưng tái hưởng

Phá bôi lưu lệ mãn sầu bi.

Dich thơ: 

TRƯƠNG CHI

Duyên tình tê tái kiếpTrương Chi

Huyền thoại tương tư thật lạ kỳ

Nàng thấy tiếng hay trào nỗi nhớ

Chàng nhìn nét đẹp đắm tình si

Người chìm sông nước hồn còn nổi

Thân hóa ngọc châu ý chẳng đi

Người thác, lời ca còn sống lại

Lệ rơi òa vỡ chén sầu bi!

                              (Nguyễn Hữu Thăng tự dịch) 

2.Dịch thơ Hán ngữ:

 Dịch thơ Nguyễn Trãi:

              阮廌

 
 
 
 
 
 
 
 

Hán-Việt:

VỌNG DOANH

                           Nguyễn Trãi

Vọng Doanh đầu mộ hệ ngâm thuyền,
Thi cảnh liêu nhân vãn hứng khiên.
Dục Thuý vũ tình phong tự ngọc,
Đại An triều trướng thủy như thiên.
Y y viễn thụ thanh yên lý,
Diểu diểu bình sa bạch điểu tiền.
Tam thập niên tiền hồ hải thú,
Tư du kỳ tuyệt thắng Tô tiên (*).

(*) Tô tiên: Nhà thơ Tô Đông Pha, người đã đi du ngoạn rất nhiều nơi. 

Dịch thơ:

VỌNG DOANH

Buộc thuyền khi đến Vọng Doanh chơi,
Cảnh dậy hồn thơ, hứng giục người.
Dục Thúy mưa tan, non sắc ngọc,
Đại An triều dậy, nước màu trời.

Hàng cây mờ hiện trong làn khói

Chim trắng giăng ngang trước bãi bồi.
Ba chục năm qua đi khắp chốn,
Chuyến này chắc vượt Bác Tô rồi!

                Xuân Lộc dịch